Door Iris De Haan

VUILWATERTANKS

Vuilwatertanks vangt uw afvalwater op, om het vervolgens op een later moment te legen. Het lozen van toiletwater, het is…